Takamatsu : 3 Sites touristiques

  Jardin Ritsurin-koen Jardin Ritsurin-koen
  Jardin Ritsurin-koen
  Takamatsu
  2h00
  Shikoku-mura
  Shikoku-mura
  Takamatsu
  1h30
  Jardin-musée Isamu Noguchi
  Jardin-musée Isamu Noguchi
  Takamatsu
  1h30