Hamada : 2 Sites touristiques

  Iwami Kagura Iwami Kagura
  Iwami Kagura
  Hamada
  0h30
  Sekishu Washi Kaikan Sekishu Washi Kaikan
  Sekishu Washi Kaikan
  Hamada
  0h30